Bazı Dinsizlik Akımları

  Agnostisizm (bilinmezcilik veya bilinemezcilik): Teolojik olarak tanrının varlığının veya yokluğunun, bilimsel olarak da evrenin nereden türediğinin bilinmediğini veya bilinemeyeceğini ileri süren felsefi bir akımdır.

  Apateizm (tanrıumursamazlık, pragmatik ateizm): Herhangi bir deiteye olan inanca veya inançsızlığa karşı ilgisizliktir.

  Ateizm: Tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları ve dinleri reddeden; doğruluğuna inanılan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır.

  Deizm (yaradancılık): Doğal dünyaya dair gözlemler ve mantığın kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden bir Tanrı inancıdır.

  İgnostisizm: Varlığı ve yokluğu tartışılan “tanrı” kavramının tanımında bir tutarlılık bulunmadığını, tutarlı bir tanımı bulunmayan bir kavramın da varlık yokluk açısından tartışılmasının anlamsız olduğunu öne süren teolojik konumdur.

  Panteizm (tüm tanrıcılık): Her şeyi kapsayan içkin bir Tanrı’nın, Evren’in ya da doğanın Tanrı ile aynı olduğu görüşüdür. Panteistler kişileştirilmiş ya da antropomorfik bir Tanrıya inanmazlar.

  Seküler Hümanizm: Felsefesi ve hayat duruşu, ahlakın temeli ve karar verme açısında özellikle dini dogma, doğaüstücülük, sözdebilim ve batıl inancı reddederken insani neden, etik ve felsefi natüralizmi kucaklar.


  Kaynak: Vikipedi

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir